f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Anhthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
 
ข่าวสารทางหลวง
title
กิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงอ่างทอง ร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ดังนี้1. วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง2. วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง3. วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
title
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562  เวลา 16.00 น. นายปฏิเวชวุฒิศักย์  สุขขี  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง  พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัด  เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 32  ตอน อ่างทอง – ไชโย ที่ กม.59+900 (ขาออก) บริเวณหน้าเทศบาลตำบลไชโย  จังหวัดอ่างทอง  เพื่อรองรับการเดินทางและอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนภายใต้หัวข้อการรณรงค์  เดินทางปลอดภัย  ครอบครัวรอท่านอยู่  พร้อมกันนี้ทางกรมทางหลวงยังขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทาง  “ขับรถช้า  เปิดไฟหน้า  คาดเข็มขัด  และในส่วนของรถจักรยานยนต์  เปิดไฟใส่หมวก”  เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง