f
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 27/04/2563 คุมเข้ม!! จำกัดเวลารถขนส่งสินค้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
2 27/04/2563 ขนส่งสินค้าผ่านแดนอย่างมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด-19
3 27/04/2563 การยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน โดยใช้แค่บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงเท่านั้น
4 18/04/2563 กรมทางหลวงผลักดันทุกโครงการเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มมาตราการป้องกันCOVID-19 ระบาดอย่างเข้มข้น
5 15/04/2563 สายด่วนรับมือ COVID -19
6 14/04/2563 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 3195
7 13/04/2563 สรุปแผนรองรับการเพิ่มอัตราความเร็วรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไม่เกิน120กม.ต่อชม.
8 26/03/2563 กรมทางหลวงขอเรียนว่า ปัจจุบันยังสามารถเดินทางได้ตามปกติ จนกว่าจะมีการประกาศมาตามมาตรการต่างๆของรัฐบาล
9 26/03/2563 ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวง เติมเงินเข้าบัตร M-PASS ผ่าน KTB netbank
10 26/03/2563 ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19
11 25/03/2563 กรมทางหลวง ห่วงใยประชาชน เพราะเป็นห่วง จึงต้องห่าง แต่ รักนะ เท่าเดิม
12 25/03/2563 อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
13 16/03/2563 กรมทางหลวงดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID - 19 ตามมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสของกรม
14 15/03/2563 สงกรานต์นี้เปิดอีก4แห่งที่จอดรถบรรทุกแวะชาร์จพลังฟรี
15 11/03/2563 ประชุมเตรียมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563