f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร์ที่ชำรุด จำนวน 8 รายการ 24/05/2565 448/งท/01 แขวงทางหลวงอ่างทอง
2 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรที่ชำรุด จำนวน 1 รายการ 24/05/2565 448/งท/02 แขวงทางหลวงอ่างทอง
3 โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ฯ ทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0201 ตอน ลาดตาล-วิเศษชัยชาญ ระหว่าง กม.18+900-กม.22+100ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร กำหนดเวลาทำการ 210 วัน 18/03/2565 อท./EB/17/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
4 งานจ้างเหมาทำการงานงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัย ในทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นครหลวง-อ่างทอง ตอน ๕ ระหว่าง กม.๔๓+ ๗๑๙ - กม.๔๓+๗๒๐ จุดกลับรถหลวงปู่ทวด 17/03/2565 อท./EB/16/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกกิจกรรม โครงการปรับปรุงแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ระหว่าง กม.41+600 - กม.44+100 04/03/2565 อท.22/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
6 โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ฯ ทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0201 ตอน ลาดตาล-วิเศษชัยชาญ ระหว่าง กม.18+900-กม.22+100 28/02/2565 อท./EB/14/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
7 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และขนส่งสาธารณะในกลุ่มภาคกลางตอนบน กิจกรรมย่อย งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3501 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง-บางหลวงโดด ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.6+000 25/02/2565 อท./EB/13/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
8 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง-ปากดง ระหว่าง กม. 24+697-กม. 26+797 ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร 25/02/2565 อท./EB/12/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
9 งานจ้างเหมาทำการงานงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัย ในทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นครหลวง-อ่างทอง ตอน ๕ ระหว่าง กม.๔๓+ ๗๑๙ - กม.๔๓+๗๒๐ จุดกลับรถหลวงปู่ทวด 21/02/2565 อท./EB/10/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
10 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - ปากดง ระหว่าง กม.1+328 - กม.10+115 (เป็นแห่งๆ) 22/02/2565 อท./EB/11/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
11 จ้างเหมาทำการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0300 ตอน บางปะหัน - เจ้าปลุก ตอน 2 ระหว่าง กม.58+150 - กม.65+630 (เป็นแห่งๆ) 16/12/2564 อท.18/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
12 งานจ้างเหมาทำการงานตีเส้นแบ่งช่องจราจร เส้นขอบทาง และเครื่องหมายจราจรด้วยวัสดุสี ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู - ป่าโมก ระหว่าง กม.15+000 - กม.24+590 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) 09/02/2565 อท.30/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
13 งานจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู - ป่าโมก ระหว่าง กม.18+300 - กม.19+064 RT. (เป็นแห่งๆ) 09/02/2565 อท.31/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
14 งานจ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายนำทาง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201, 0202 ตอน นครหลวง - อ่างทอง - ไชโย ระหว่าง กม.26+612 - กม.66+800 (เป็นแห่ๆ) 09/02/2565 อท.29/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
15 งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ตามแบบก่อสร้างของของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง-อ่างทอง ตอน 1 ที่ กม.27+845(LT.,RT.) ,ที่ กม.29+096(LT.,RT.),ที่ กม.29+846 (LT.,RT.) , ที 23/12/2564 อท.27/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 124 รายการ