f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 11/05/2564 448/60/64/183 แขวงทางหลวงอ่างทอง
2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฉุกเฉิน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3501 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง-บางหลวงโดด ระหว่าง กม.8+500-กม.9+897 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/06/2564 อท/EB/49/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
3 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม0201,0202 ตอน นครหลวง-อ่างทอง-ไชโย ระหว่าง กม.40+802-กม.53+732 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง 31/03/2564 สัญญา/ข้อตกลง แขวงทางหลวงอ่างทอง
4 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 9.00 M. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงในทางหลวงหมายเลข 3372 ตอนควบคุม 0102 ตอน สามโก้ – สีบัวทอง ตอน 4 ระหว่าง กม.32+530 – กม.38+025 RT. 30/03/2564 สัญญา/ข้อตกลง แขวงทางหลวงอ่างทอง
5 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3372 ตอนควบคุม 0102 ตอน สามโก้ – สีบัวทอง ตอน 3 ระหว่าง กม.27+000 – กม.32+495 RT. ปริมาณงาน 158 ต้น 25/03/2564 สัญญา/ข้อตกลง แขวงทางหลวงอ่างทอง
6 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0208 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 4 ระหว่าง กม.62+475 - กม.62+775 07/01/2564 อท.58/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
7 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 10 ระหว่าง กม.46+275 - กม.46+450 06/01/2564 อท.57/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
8 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง-ไชโย ตอน 2 ระหว่าง กม.55+850 - กม.55+975 06/01/2564 อท.56/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
9 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแปลนของสำนักทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 5 ระหว่าง กม.38+214 - กม.38+614 17/11/2563 อท.40/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
10 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 9 ระหว่าง กม.43+450 - กม.43+950 24/11/2563 อท.39/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
11 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง - ไซโย ตอน 1 ระหว่าง กม.49+087 - กม.50+152 เป็นตอนๆ 26/11/2563 อท.38/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
12 จ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.37+112 - กม.41+690 (ขาออก กทม.) 17/11/2563 อท.37/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
13 งานจ้างเหมาทำการทางจักรยานทางผิวแอสฟัลต์ โดยทำการปูผิวทางด้วย Asphalt Concrete Binder Course 4 cm. Thick คู่ขนาน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3372 ตอนควบคุม 0102 ตอน สามโก้ - สีบ 26/11/2563 อท.36/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
14 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง – อ่างทอง ตอน 8 ระหว่าง กม.42+435 - กม.44+820 26/11/2563 อท.35/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
15 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนแปลนของสำนักทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 7 ระหว่าง กม.41+373 - กม.41+932 25/11/2563 อท.34/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 104 รายการ