f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจและออกแบบ อนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3267 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง-เจ้าปลุก ที่ กม.4+328 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/10/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง
2 งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจและออกแบบ อนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง – ปากดง ที่ กม.10+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/10/2563 อท./EB/3/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
3 งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจและออกแบบ อนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3267 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง – เจ้าปลุก ที่ กม.4+328 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/10/2563 อท./EB/4/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
4 งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจและออกแบบ อนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง – ปากดง ที่ กม.10+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/10/2563 ราคากลาง แขวงทางหลวงอ่างทอง
5 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบางปะหัน ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง – อ่างทอง ที่ กม.34+500 (บริเวณต่างระดับบางปะหัน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/10/2563 อท./EB/1/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 18/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน แขวงทางหลวงอ่างทอง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 04/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 25/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน แขวงทางหลวงอ่างทอง
9 งานจ้างเหมาอุบัติเหตุรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 1059 สิงห์บุรี เฉี่ยวชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงได้รับความเสียหาย ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ที่กม.49+000 (ขาออก) 12/06/2563 งานจ้างเหมาอุบัติเหตุรถยนต์ แขวงทางหลวงอ่างทอง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 02/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 02/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 18/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
13 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 05/05/2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 02/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 02/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 46 รายการ