f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 02/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 02/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 18/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 05/05/2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 02/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 02/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 17/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 17/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 17/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 07/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
11 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงอ่างทอง แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง – ไชโย ที่ กม.50+350 (ขาออก กทม.) (อาคารที่พักอาศัยหมวดทางหลวงอ่างทอง) ปริมาณงาน 1 หลัง 21/04/2563 สทล.12 ขท.อ่างทอง 1/191 แขวงทางหลวงอ่างทอง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 11/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
13 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารบ้านพักระดับหัวหน้างาน 2 ชั้น 13 ครอบครัว ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0201 ตอน บางเสด็จ – แยกที่ดิน ที่ กม.43+000 (ด้ายซ้ายทาง) (บริเวณอาคารบ้านพักระดับหัวหน้างาน 2 ชั้น 13 ครอบครัว) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 สทล.12 ขท.อ่างทอง 1/113 แขวงทางหลวงอ่างทอง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11/03/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 37 รายการ