f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นครหลวง-อ่างทอง ตอน ๕ ระหว่าง กม.๔๓+๗๑๙ - กม.๔๓+๗๒๐ จุดกลับรถหลวงปู่ทวด ปริม 18/04/2565 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แขวงทางหลวงอ่างทอง
2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 9.00 M. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทล.3454 ตอนควบคุม 0302 ตอน วิเศษชัยชาญ – หน้าโคก ตอน 1 ระหว่าง กม.78+680 – กม.81+215 RT. 01/12/2563 อท./EB/36/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
3 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 9.00 M. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ทล.3454 ตอนควบคุม 0302 ตอน วิเศษชัยชาญ – หน้าโคก ตอน 2 ระหว่างกม.74+730 – กม.75+045 , กม.81+513 – กม.82+493 (LT. , RT. เป็นแห่ง ๆ) 01/12/2563 อท./EB/34/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
4 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 9.00 M. ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0202 ตอน แยกที่ดิน -ไชโย ตอน 2 ระหว่าง กม.58+453-กม.65+130 LT. (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (85 ต้น) 01/12/2563 อท./EB/37/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
5 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 9.00 M. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทล.309 ตอนควบคุม 0202 ตอน แยกที่ดิน -ไชโย ตอน 3 ระหว่าง กม.68+900 - กม.71+420 และกม.72+743 - กม.73+933 LT. 01/12/2563 อท./EB/29/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
6 ขายทอดตลาด รถหมายเลข 46-6430-05-1 19/08/2563 อท.4/งท/2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง
7 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงอ่างทอง แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง – ไชโย ที่ กม.50+350 (ขาออก กทม.) (อาคารที่พักอาศัยหมวดทางหลวงอ่างทอง) ปริมาณงาน 1 หลัง 21/04/2563 สทล.12 ขท.อ่างทอง 1/191 แขวงทางหลวงอ่างทอง
8 ขายทอดตลาดเครื่องตัดหญ้าและชุดเครื่องตัดเจาะถนนระบบโฮครอลิค (งานเงินทุนฯ) 03/04/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง
9 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง – ปากดง ที่ กม.3+127.640 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/02/2562 สทล.12 ขท.อ่างทอง 1/297 แขวงทางหลวงอ่างทอง
10 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง – ปากดง ที่ กม.3+127.640 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/01/2562 สทล.12 ขท.อ่างทอง 1/30 แขวงทางหลวงอ่างทอง
11 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง – ปากดง ที่ กม.3+127.640 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/12/2561 สทล.12 ขท.อ่างทอง 1/3607 แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ