f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
หมวดทางหลวงโพธิ์ทอง
ลงวันที่ 15/11/2561

หมวดทางหลวงโพธิ์ทอง เป็นส่วนหนึ่งของแขวงทางหลวงอ่างทอง  สังกัดสำนักทางหลวงที่ 12   กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม  ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเมื่อปีงบประมาณ 2551 ตามนโยบายของกรมทางหลวง  ในเรื่องการบริหารงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เดิมตั้งอยู่ในสำนักงานหมวดทางหลวงป่าโมก  ต่อมา   วันที่ 23 มิถุนายน 2551 ได้ย้าย สำนักงานหมวดทางหลวงโพธิ์ทอง(ชั่วคราว) มาอยู่ที่ กศน.จังหวัดอ่างทอง  96 ม.6 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ที่ทางหลวงหมายเลข 3064  กม.7+600   (ขวาทาง)


'