f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโรงงาน 18/06/2564 16,222.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟไซเรน 18/06/2564 6,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษากำแพงอันตราย 09/06/2564 165,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว 01/06/2564 488,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 31/05/2564 99,812.08 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 04/06/2564 5,636.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/06/2564 55,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 17/06/2564 5,696.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 17/06/2564 97,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 16/06/2564 5,696.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/06/2564 435,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 14/06/2564 8,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/06/2564 32,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 28/05/2564 16,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 27/05/2564 491,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 810 รายการ