f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 02/06/2563 13,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอุบัติเหตุจักรยานยนต์ 01/06/2563 9,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 01/06/2563 5,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ 01/06/2563 60,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 01/06/2563 7,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 28/05/2563 18,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 29/05/2563 7,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 28/05/2563 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 26/05/2563 96,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 25/05/2563 75,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมศาลาที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ปริมาณงาน 15 หลัง 25/05/2563 424,733.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19/05/2563 336,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 18/05/2563 99,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 02/05/2563 99,450.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 02/05/2563 336,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 411 รายการ