f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตีเส้นจราจร 25/02/2564 273,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ 23/02/2564 9,745.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ 23/02/2564 17,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 22/02/2564 9,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 22/02/2564 5,256.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 22/02/2564 110,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 22/02/2564 5,256.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 18/02/2564 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้องวัสดุน้ำมันหล่อลื่น 18/02/2564 35,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้องวัสดุยานพาหนะ 18/02/2564 63,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 20/02/2564 238,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 15/02/2564 52,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 15/02/2564 179,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 15/02/2564 259,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/02/2564 130,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 690 รายการ