f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอุบัติเหตุเฉี่ยวชนทรัพย์สินของกรมทางหลวง ได้รับความเสียหาย ที่กม.7+250(ด้านขวาทาง) ในทางหลวงหมายเลข 3501 ตอน อ่างทอง - บางหลวงโดด 29/06/2565 44,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาอุบัติเหตุรถยนต์ ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ที่ กม.44+300 (เกาะกลาง) 30/06/2565 10,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาอุบัติเหตุรถยนต์ ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ที่ กม.44+300 (เกาะกลาง) 29/06/2565 44,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าพร้อมทำความสะอาดแล้วเสร็จ ทล.32 .และทล.334 27/06/2565 188,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 27/06/2565 333,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 27/06/2565 112,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 27/06/2565 74,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 22/06/2565 33,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 22/06/2565 7,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า 22/06/2565 9,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 20/06/2565 32,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 20/06/2565 63,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 20/06/2565 159,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 20/06/2565 48,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 20/06/2565 259,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,274 รายการ