f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบางปะหัน ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง – อ่างทอง ที่ กม.34+500 (บริเวณต่างระดับบางปะหัน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/10/2563 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจและออกแบบ อนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3267 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง-เจ้าปลุก ที่ กม.4+328 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/10/2563 1,625,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจและออกแบบ อนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง – ปากดง ที่ กม.10+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/10/2563 1,448,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจและออกแบบ อนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3267 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง – เจ้าปลุก ที่ กม.4+328 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/10/2563 1,625,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจและออกแบบ อนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง – ปากดง ที่ กม.10+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/10/2563 1,480,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงโพธิ์ทอง ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง – ปากดง ที่ กม.11+920 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/10/2563 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบางปะหัน ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง – อ่างทอง ที่ กม.34+500 (บริเวณต่างระดับบางปะหัน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/10/2563 1,200,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว 16/09/2563 39,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอ่างทอง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนก.ย. 15/10/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่4 06/10/2563 145,940.78 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 28/09/2563 39,325.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 28/09/2563 49,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 28/09/2563 63,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 17/09/2563 119,257.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอ่างทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 14/09/2563 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 539 รายการ