f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบางปะหัน ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง – อ่างทอง ที่ กม.34+500 (บริเวณต่างระดับบางปะหัน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/10/2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา แขวงทางหลวงอ่างทอง
2 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงโพธิ์ทอง ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง – ปากดง ที่ กม.11+920 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/10/2563 อท./EB/2/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
3 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบางปะหัน ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง – อ่างทอง ที่ กม.34+500 (บริเวณต่างระดับบางปะหัน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/10/2563 อท./EB/1/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว 16/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 28/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน แขวงทางหลวงอ่างทอง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 28/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน แขวงทางหลวงอ่างทอง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 28/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน แขวงทางหลวงอ่างทอง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 17/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 14/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เชื้อเพลิงดีเซล 10/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เชื้อเพลิงดีเซล แขวงทางหลวงอ่างทอง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงได้รับความเสียหาย ในทางหลวงหมายเลข 347 ตอนบางปะหัน-เจ้าปลุก ที่ กม.59+800 08/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอุบัติเหตุรถยนต์ แขวงทางหลวงอ่างทอง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงได้รับความเสียหาย ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนนครหลวง-อ่างทอง ที่ กม.34+650 (ขาออก) 08/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอุบัติเหตุรถยนต์ แขวงทางหลวงอ่างทอง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 02/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ 09/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 484 รายการ