f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตีเส้นจราจร 25/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตีเส้นจราจร แขวงทางหลวงอ่างทอง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ 23/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ แขวงทางหลวงอ่างทอง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ 23/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ แขวงทางหลวงอ่างทอง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 22/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน แขวงทางหลวงอ่างทอง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 22/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอ แขวงทางหลวงอ่างทอง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 22/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 22/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอ แขวงทางหลวงอ่างทอง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 18/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้องวัสดุน้ำมันหล่อลื่น 18/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้องวัสดุน้ำมันหล่อลื่น แขวงทางหลวงอ่างทอง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้องวัสดุยานพาหนะ 18/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้องวัสดุยานพาหนะ แขวงทางหลวงอ่างทอง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 20/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงดีเซล แขวงทางหลวงอ่างทอง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 15/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 15/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 15/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 625 รายการ