f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 02/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอุบัติเหตุจักรยานยนต์ 01/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอุบัติเหตุ แขวงทางหลวงอ่างทอง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 01/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอุบัติเหตุ แขวงทางหลวงอ่างทอง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ 01/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ แขวงทางหลวงอ่างทอง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 01/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 28/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น แขวงทางหลวงอ่างทอง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 29/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 28/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร แขวงทางหลวงอ่างทอง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 26/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 25/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมศาลาที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ปริมาณงาน 15 หลัง 25/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมศาลาที่พัก แขวงทางหลวงอ่างทอง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 18/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 02/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 02/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 370 รายการ