f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอุบัติเหตุเฉี่ยวชนทรัพย์สินของกรมทางหลวง ได้รับความเสียหาย ที่กม.7+250(ด้านขวาทาง) ในทางหลวงหมายเลข 3501 ตอน อ่างทอง - บางหลวงโดด 29/06/2565 448/-/65/257 แขวงทางหลวงอ่างทอง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาอุบัติเหตุรถยนต์ ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ที่ กม.44+300 (เกาะกลาง) 30/06/2565 448/-/65/261 แขวงทางหลวงอ่างทอง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาอุบัติเหตุรถยนต์ ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ที่ กม.44+300 (เกาะกลาง) 29/06/2565 448/-/65/257 แขวงทางหลวงอ่างทอง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าพร้อมทำความสะอาดแล้วเสร็จ ทล.32 .และทล.334 27/06/2565 448/-/65/256 แขวงทางหลวงอ่างทอง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 27/06/2565 448/60/65/255 แขวงทางหลวงอ่างทอง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 27/06/2565 448/60/65/254 แขวงทางหลวงอ่างทอง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 27/06/2565 448/20/65/253 แขวงทางหลวงอ่างทอง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 22/06/2565 448/40/65/251 แขวงทางหลวงอ่างทอง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 22/06/2565 448/40/65/250 แขวงทางหลวงอ่างทอง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า 22/06/2565 448/งท/30/65/32 แขวงทางหลวงอ่างทอง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 20/06/2565 448/60/65/248 แขวงทางหลวงอ่างทอง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 20/06/2565 448/45/65/247 แขวงทางหลวงอ่างทอง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 20/06/2565 448/60/65/246 แขวงทางหลวงอ่างทอง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 20/06/2565 448/60/65/245 แขวงทางหลวงอ่างทอง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 20/06/2565 448/60/65/244 แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,176 รายการ