f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโรงงาน 18/06/2564 448/งท/30/64/53 แขวงทางหลวงอ่างทอง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟไซเรน 18/06/2564 448/งท/30/64/55 แขวงทางหลวงอ่างทอง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษากำแพงอันตราย 09/06/2564 448/-/64/216 แขวงทางหลวงอ่างทอง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว 01/06/2564 448/-/64/207 แขวงทางหลวงอ่างทอง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 31/05/2564 448/60/64/206 แขวงทางหลวงอ่างทอง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 04/06/2564 448/35/64/211 แขวงทางหลวงอ่างทอง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/06/2564 448/60/64/231 แขวงทางหลวงอ่างทอง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 17/06/2564 448/35/64/230 แขวงทางหลวงอ่างทอง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 17/06/2564 448/45/64/229 แขวงทางหลวงอ่างทอง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 16/06/2564 448/35/64/227 แขวงทางหลวงอ่างทอง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/06/2564 448/60/64/224 แขวงทางหลวงอ่างทอง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 14/06/2564 448/-/64/222 แขวงทางหลวงอ่างทอง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/06/2564 448/60/64/223 แขวงทางหลวงอ่างทอง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 28/05/2564 448/70/64/205 แขวงทางหลวงอ่างทอง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 27/05/2564 448/60/64/203 แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 739 รายการ