f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไตรมาสที่1 06/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไตรมาสที่1 แขวงทางหลวงอ่างทอง
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2 01/04/2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2 แขวงทางหลวงอ่างทอง
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 01/10/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 แขวงทางหลวงอ่างทอง
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 02/07/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 แขวงทางหลวงอ่างทอง
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 (ไตรมาสที่2) 02/04/2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่2 แขวงทางหลวงอ่างทอง
6 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ต.ค2561ถึงธ.ค2561 08/03/2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่1 แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ