f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 16/04/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 แขวงทางหลวงอ่างทอง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1 04/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1 แขวงทางหลวงอ่างทอง
3 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่4 06/10/2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประจำไตรมาสที่4 แขวงทางหลวงอ่างทอง
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่3 08/07/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่3 แขวงทางหลวงอ่างทอง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไตรมาสที่1 06/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไตรมาสที่1 แขวงทางหลวงอ่างทอง
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2 01/04/2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2 แขวงทางหลวงอ่างทอง
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 01/10/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 แขวงทางหลวงอ่างทอง
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 02/07/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 แขวงทางหลวงอ่างทอง
9 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 (ไตรมาสที่2) 02/04/2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่2 แขวงทางหลวงอ่างทอง
10 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ต.ค2561ถึงธ.ค2561 08/03/2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่1 แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ