f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 07/04/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมา ทำการงานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0201 ตอน บางเสด็จ – แยกที่ดิน ระหว่าง กม.43+080 – กม.52+390 (RT.,LT.เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1,086 ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 01/04/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงโพธิ์ทอง แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง – ปากดง ที่ กม.11+920 ด้านซ้ายทาง (อาคารที่ทำการหมวดทางหลวงโพธิ์ทอง) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 01/04/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงอ่างทอง แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง – ไชโย ที่ กม.50+350 (ขาออก กทม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 25/03/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0201 ตอน ลาดตาล – วิเศษชัยชาญ ระหว่าง กม.8+450 – กม.25+300 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 129.48 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 24/03/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ตามรูปแบบแนะนำในการปรับปรุงทางข้ามบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0201 ตอน บางเสด็จ – แยกที่ดิน ตอน 1 ที่ กม.51+015 (โรงเรียนวัดราชปักษี) และที่ กม.52+315 (วัดโพธิ์สระโสภณ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 24/03/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 3 ที่ กม.35+572 (บริเวณต่างระดับบางปะหัน) ปริมาณงาน 4,930 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 24/03/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ตามรูปแบบแนะนำในการปรับปรุงทางข้ามบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0201 ตอน บางเสด็จ – แยกที่ดิน ตอน 2 ที่ กม.48+250 (โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 24/03/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ตามรูปแบบแนะนำในการปรับปรุงทางข้ามบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0202 ตอน วิเศษชัยชาญ – ป่างิ้ว ที่ กม.25+900 (โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 24/03/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 4 ระหว่าง กม.32+000 – กม.36+220 (ขาเข้า กทม.) และ กม.32+120 – กม.36+220 (ขาออก กทม.) ปริมาณงาน 6,229 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 24/03/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ตามรูปแบบแนะนำในการปรับปรุงทางข้ามบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู – ป่าโมก ที่ กม.13+550 (โรงเรียนวัดนาคู) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 27 รายการ