f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 17/05/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฉุกเฉิน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3501 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง-บางหลวงโดด ระหว่าง กม.8+500-กม.9+897 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 17/03/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201,0202 ตอน นครหลวง – อ่างทอง – ไชโย ระหว่าง กม.40+802 – กม.53+732 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 1,120 ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 11/03/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 9.00 M. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3372 ตอนควบคุม 0102 ตอน สามโก้ - สีบัวทอง ตอน 3 ระหว่าง กม. 27+000 - กม.32+495 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 11/03/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 9.00 M. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3372 ตอนควบคุม 0102 ตอน สามโก้ - สีบัวทอง ตอน 3 ระหว่าง กม. 27+000 - กม.32+495 RT. เปลี่ยนแปลงแผน
5 11/03/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 9.00 M. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3372 ตอนควบคุม 0202 ตอน สามโก้ - สีบัวทอง ตอน 4 ระหว่าง กม. 32+530 - กม.38+025 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 09/12/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมา ทำการงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ตามมาตรฐานแบบแปลน สำนักงานภูมิทัศน์สถาปัตย กรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ – แยกที่ดิน – ไชโย ระหว่าง กม.48+200 – กม.53+900 (เป็นตอน ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 09/12/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมา ทำการงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ตามมาตรฐานแบบแปลน สำนักงานภูมิทัศน์สถาปัตย กรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ – แยกที่ดิน – ไชโย ระหว่าง กม.48+200 – กม.53+900 (เป็นตอน ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
8 18/11/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 334 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกต่างระดับอ่างทอง-บ้านรอ ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+300(เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 17/11/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0400 ตอนโก่งธนู - เจ้าปลุก ตอน 1 ระหว่าง กม.94+000 - กม.105+736 (เป็นแห่งๆ) เปลี่ยนแปลงแผน
10 13/11/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 9.00 M.พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ-แยกที่ดิน ตอน 2 ระหว่าง กม.51+554-กม.53+705LT,RT(เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 75 รายการ