f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 16/10/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจและออกแบบ อนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0202 ตอนวิเศษชัยชาญ – ป่างิ้ว ที่ กม.26+213 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 29/09/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานบำรุงรักษาสะพาน งานจ้างเหมาทำการ งานบำรุงรักษาสะพาน ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจและออกแบบ อนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3267 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - เจ้าปลุก ที่ กม.4+328 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 28/09/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงโพธิ์ทอง แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง-ปากดง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 28/09/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบางปะหัน แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง-อ่างทอง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 16/09/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจและออกแบบ อนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง – ปากดง ที่ กม.10+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 24/08/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอ่างทอง ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 18/08/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบ อนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0202 ตอน แยกที่ดิน – ไชโย ที่ กม.72+400 (สี่แยกวัดไชโย) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 17/06/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 334 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกต่างระดับอ่างทอง - บ้านรอ ระหว่าง กม.0+210 - กม.1+870 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1,748 ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 07/04/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมา ทำการงานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0201 ตอน บางเสด็จ – แยกที่ดิน ระหว่าง กม.43+080 – กม.52+390 (RT.,LT.เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1,086 ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 01/04/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงโพธิ์ทอง แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง – ปากดง ที่ กม.11+920 ด้านซ้ายทาง (อาคารที่ทำการหมวดทางหลวงโพธิ์ทอง) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 35 รายการ