f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 09/12/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมา ทำการงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ตามมาตรฐานแบบแปลน สำนักงานภูมิทัศน์สถาปัตย กรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ – แยกที่ดิน – ไชโย ระหว่าง กม.48+200 – กม.53+900 (เป็นตอน ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 09/12/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมา ทำการงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ตามมาตรฐานแบบแปลน สำนักงานภูมิทัศน์สถาปัตย กรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ – แยกที่ดิน – ไชโย ระหว่าง กม.48+200 – กม.53+900 (เป็นตอน ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
3 18/11/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 334 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกต่างระดับอ่างทอง-บ้านรอ ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+300(เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 17/11/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0400 ตอนโก่งธนู - เจ้าปลุก ตอน 1 ระหว่าง กม.94+000 - กม.105+736 (เป็นแห่งๆ) เปลี่ยนแปลงแผน
5 13/11/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 9.00 M. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0202 ตอน แยกที่ดิน-ไชโย ตอน 1 ระหว่าง กม.65+130-กม.67+825 LT.,RT. เป็นแห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 13/11/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M.พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0202 ตอน วิเศษชัยชาญ-ป่างิ้ว ระหว่าง กม.25+300-กม.33+357 LT,RT เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 13/11/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3267 ตอนควบคุม 0100 ตอนอ่างทอง-เจ้าปลุก ตอน 2 ระหว่าง กม.1+200-กม.3+950 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 13/11/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 9.00 M.พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0201 ตอน ลาดตาล-วิเศษชัยชาญ ตอน 2 ระหว่างกม.15+968-กม.18+272 LT.,RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 13/11/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 9.00 M.พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ-แยกที่ดิน ตอน 2 ระหว่าง กม.51+554-กม.53+705LT,RT(เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 13/11/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 9.00 M.พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0302 ตอน วิเศษชัยชาญ-หน้าโคก ตอน 2 ระหว่าง กม.74+730-กม.75+045,กม.81+513 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 70 รายการ