f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ฯ ทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0201 ตอน ลาดตาล-วิเศษชัยชาญ ระหว่าง กม.18+900-กม.22+100ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร กำหนดเวลาทำการ 210 วัน 14/03/2565 อท./EB/17/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
2 งานจ้างเหมาทำการงานงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัย ในทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นครหลวง-อ่างทอง ตอน ๕ ระหว่าง กม.๔๓+ ๗๑๙ - กม.๔๓+๗๒๐ จุดกลับรถหลวงปู่ทวด 11/03/2565 อท./EB/16/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกกิจกรรม โครงการปรับปรุงแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ระหว่าง กม.41+600 - กม.44+100 24/02/2565 อท.22/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
4 โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ฯ ทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0201 ตอน ลาดตาล-วิเศษชัยชาญ ระหว่าง กม.18+900-กม.22+100 21/02/2565 อท./EB/14/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และขนส่งสาธารณะในกลุ่มภาคกลางตอนบน กิจกรรมย่อย งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3501 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง-บางหลวงโดด ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.6+000 15/02/2565 อท./EB/13/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
6 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง-ปากดง ระหว่าง กม. 24+697-กม. 26+797 ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร 14/02/2565 อท./EB/12/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
7 งานจ้างเหมาทำการงานงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัย ในทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นครหลวง-อ่างทอง ตอน ๕ ระหว่าง กม.๔๓+ ๗๑๙ - กม.๔๓+๗๒๐ จุดกลับรถหลวงปู่ทวด 11/02/2565 อท./EB/10/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
8 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - ปากดง ระหว่าง กม.1+328 - กม.10+115 (เป็นแห่งๆ) 15/02/2565 อท./EB/11/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
9 งานจ้างเหมาทำการงานตีเส้นแบ่งช่องจราจร เส้นขอบทาง และเครื่องหมายจราจรด้วยวัสดุสี ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู - ป่าโมก ระหว่าง กม.15+000 - กม.24+590 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) 03/02/2565 อท.30/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
10 งานจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู - ป่าโมก ระหว่าง กม.18+300 - กม.19+064 RT. (เป็นแห่งๆ) 03/02/2565 อท.31/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
11 งานจ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายนำทาง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201, 0202 ตอน นครหลวง - อ่างทอง - ไชโย ระหว่าง กม.26+612 - กม.66+800 (เป็นแห่ๆ) 03/02/2565 อท.29/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
12 งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ตามแบบก่อสร้างของของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง-อ่างทอง ตอน 1 ที่ กม.27+845(LT.,RT.) ,ที่ กม.29+096(LT.,RT.),ที่ กม.29+846 (LT.,RT.) , ที 17/12/2564 อท.27/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
13 งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอนนครหลวง-อ่างทอง ตอน 2 ที่ กม.36+045(LT.,RT.) ที่ กม.38+414(LT.,RT.), ที่ กม.47+780 (LT.,RT.)ที่ กม.48+195 (LT.,RT.),ที่ กม.48+696(LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/12/2564 อท.28/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
14 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 9.00 M. ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0201 ตอน บางเสด็จ-แยกที่ดิน ระหว่าง กม.39+700-กม. 44+019 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 125 ต้น) 07/12/2564 อท.15/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
15 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิด 9.00 M. ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง-ปากดง ระหว่าง กม.26+840-กม. 31+940 RT. (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 81 ต้น) 07/12/2564 อท.6/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 98 รายการ