f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนก.ย. 15/10/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย. แขวงทางหลวงอ่างทอง
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน สิงหาคม 01/09/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน สิงหาคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค. 04/08/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค. แขวงทางหลวงอ่างทอง
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิ.ย. 08/07/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิ.ย. แขวงทางหลวงอ่างทอง
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพ.ค. 05/06/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพ.ค. แขวงทางหลวงอ่างทอง
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย. 07/05/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย. แขวงทางหลวงอ่างทอง
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมี.ค 07/04/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมี.ค แขวงทางหลวงอ่างทอง
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. 03/03/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. แขวงทางหลวงอ่างทอง
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค. 03/02/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค. แขวงทางหลวงอ่างทอง
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 07/01/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 04/12/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย. แขวงทางหลวงอ่างทอง
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 01/11/2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 01/10/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน แขวงทางหลวงอ่างทอง
14 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 03/09/2562 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
15 การจัดการผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 01/08/2562 การจัดการผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 25 รายการ