f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 02/05/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 02/05/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน แขวงทางหลวงอ่างทอง
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 31/03/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 30/12/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 14/12/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร.1) 02/11/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 05/10/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน แขวงทางหลวงอ่างทอง
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 09/09/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้าง (สขร.1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 02/07/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้าง (สขร.1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร.1) 02/07/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้าง (สขร.1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 02/07/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้าง (สขร.1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 02/06/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 07/04/2564 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเดือนมีนาคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
14 ผลการพิจาณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 05/03/2564 ผลการพิจาณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ แขวงทางหลวงอ่างทอง
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 01/02/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 43 รายการ