f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 02/06/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 07/04/2564 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเดือนมีนาคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
3 ผลการพิจาณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 05/03/2564 ผลการพิจาณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ แขวงทางหลวงอ่างทอง
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 01/02/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 04/01/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 02/12/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน แขวงทางหลวงอ่างทอง
7 สรุปผลการจัดซื้อซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 02/11/2563 สรุปผลการจัดซื้อซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนก.ย. 15/10/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย. แขวงทางหลวงอ่างทอง
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน สิงหาคม 01/09/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน สิงหาคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค. 04/08/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค. แขวงทางหลวงอ่างทอง
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิ.ย. 08/07/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิ.ย. แขวงทางหลวงอ่างทอง
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพ.ค. 05/06/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพ.ค. แขวงทางหลวงอ่างทอง
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย. 07/05/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย. แขวงทางหลวงอ่างทอง
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมี.ค 07/04/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมี.ค แขวงทางหลวงอ่างทอง
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. 03/03/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 32 รายการ