f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย. 07/05/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย. แขวงทางหลวงอ่างทอง
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมี.ค 07/04/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมี.ค แขวงทางหลวงอ่างทอง
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. 03/03/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. แขวงทางหลวงอ่างทอง
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค. 03/02/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค. แขวงทางหลวงอ่างทอง
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 07/01/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 04/12/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย. แขวงทางหลวงอ่างทอง
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 01/11/2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 01/10/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน แขวงทางหลวงอ่างทอง
9 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 03/09/2562 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
10 การจัดการผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 01/08/2562 การจัดการผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.62 02/07/2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.62 แขวงทางหลวงอ่างทอง
12 การจัดให้ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 04/06/2562 สรุปผลการดำเนนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
13 การจัดให้ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 04/06/2562 สรุปผลการดำเนนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 01/05/2562 สรุปผลการดำเนนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน แขวงทางหลวงอ่างทอง
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 01/03/2562 เดือน มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 20 รายการ