f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ 08/06/2565 448/งท/30/65/29 แขวงทางหลวงอ่างทอง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถยนต์ 11/05/2565 448/งท/30/65/23 แขวงทางหลวงอ่างทอง
3 งานจ้างเหมาทำการงานงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นครหลวง-อ่างทอง ตอน ๕ ระหว่าง กม.๔๓+๗๑๙-กม.๔๓+๗๒๐ จุดกลับรถหลวงปู่ทวด 18/04/2565 อท./คัดเลือก/20/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
4 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นครหลวง-อ่างทอง ตอน ๕ ระหว่าง กม.๔๓+๗๑๙ - กม.๔๓+๗๒๐ จุดกลับรถหลวงปู่ทวด ปริม 29/03/2565 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แขวงทางหลวงอ่างทอง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 22/03/2565 448/40/65/154 แขวงทางหลวงอ่างทอง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 07/03/2565 448/45/65/134 แขวงทางหลวงอ่างทอง
7 โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ฯ ทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0201 ตอน ลาดตาล-วิเศษชัยชาญ ระหว่าง กม.18+900-กม.22+100ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร กำหนดเวลาทำการ 210 วัน 15/02/2565 อท./EB/17/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
8 งานจ้างเหมาทำการงานงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัย ในทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นครหลวง-อ่างทอง ตอน ๕ ระหว่าง กม.๔๓+ ๗๑๙ - กม.๔๓+๗๒๐ จุดกลับรถหลวงปู่ทวด 11/03/2565 อท./EB/16/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
9 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกกิจกรรม โครงการปรับปรุงแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ระหว่าง กม.41+600 - กม.44+100 24/02/2565 อท.22/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
10 โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ฯ ทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0201 ตอน ลาดตาล-วิเศษชัยชาญ ระหว่าง กม.18+900-กม.22+100 15/02/2565 อท./EB/14/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
11 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และขนส่งสาธารณะในกลุ่มภาคกลางตอนบน กิจกรรมย่อย งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3501 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง-บางหลวงโดด ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.6+000 09/02/2565 อท./EB/13/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
12 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง-ปากดง ระหว่าง กม. 24+697-กม. 26+797 ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร 07/02/2565 อท./EB/12/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
13 งานจ้างเหมาทำการงานงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัย ในทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นครหลวง-อ่างทอง ตอน ๕ ระหว่าง กม.๔๓+ ๗๑๙ - กม.๔๓+๗๒๐ จุดกลับรถหลวงปู่ทวด 09/02/2565 อท./EB/10/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
14 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - ปากดง ระหว่าง กม.1+328 - กม.10+115 (เป็นแห่งๆ) 09/02/2565 อท./EB/11/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
15 จ้างเหมาทำการพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0301, 0302 ตอน ท่าช้าง-วิเศษชัยชาญ-หน้าโคก ระหว่าง กม.74+600 - กม.77+000 (รวมบริเวณทางแยก) 20/12/2564 อท.26/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 153 รายการ