f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
121 23/05/2562 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
122 08/05/2562 กิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
123 11/04/2562 ประชาสัมพันธ์การปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ทางหลวงหมายเลข 32 เป็นการชั่วคราว
124 11/04/2562 เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
125 28/02/2562 จุดสกัดรถบรรทุกน้ำหนักเกิน/วัสดุร่วงหล่น/ฝุ่นละออง/ควันดำ เป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน
126 23/01/2562 โครงการปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ทางหลวงหมายเลข 334 ตอน แยกต่างระดับอ่างทอง – บ้านรอ ระหว่าง กม.2+010 – กม.2+675
127 09/12/2561 กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"
128 30/11/2561 แขวงทางหลวงอ่างทองตรวจสอบสภาพรถบรรทุก และกวดขันรถบรรทุกน้ำหนักเกิน
129 13/11/2561 KM Transformation to 4.0
130 09/11/2561 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง – ปากดง ระหว่าง กม.22+950 – กม.24+200
131 01/11/2561 รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชน