f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
106 20/02/2563 กรมทางหลวง เตรียมประกาศค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ 2 เส้นทาง
107 17/02/2563 แนวทางการลดอุบัติเหตุ
108 13/02/2563 ตรวจวัดค่าควันไอเสีย เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
109 13/02/2563 ตั้งจุดตรวจน้ำหนักรถบรรทุกและตรวจวัดค่าควันไอเสีย ในทางหลวงหมายเลข 33 ที่กม.33+300
110 13/02/2563 กรมทางหลวง ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้า
111 07/02/2563 พบเห็น ไฟไหม้ข้างทาง แจ้งทันที
112 07/02/2563 กรมทางหลวง ห่วงใยสุขภาพพี่น้องประชาชน ร่วมลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
113 26/12/2562 จุดบริการประชาชนหมวดทางหลวง แขวงทางหลวงอ่างทอง
114 31/07/2562 แจ้งการเบี่ยงการจราจรในพื้นที่การก่อสร้าง
115 24/07/2562 การรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางหลวงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
116 23/07/2562 แจ้งเปิดการจราจรทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง – อ่างทอง ที่ กม.37+175 (ขาเข้า)
117 22/07/2562 การปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง – อ่างทอง ที่ กม.37+175 (ขาเข้า)
118 05/07/2562 แจ้งขอปิด-เบี่ยง ช่องทางการจราจร 1 ช่องทาง ในพื้นที่งานก่อสร้าง
119 05/07/2562 การตรวจรับงาน งานสัญญาจ้างเลขที่ อท.24/2562 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562
120 05/07/2562
no image
การตรวจรับงาน งานสัญญาจ้างเลขที่ อท.22/2562 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562