f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
106 05/07/2562
no image
การตรวจรับงาน งานสัญญาจ้างเลขที่ อท.22/2562 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562
107 20/06/2562 การตรวจรับงานจ้างเหมาทำการตีเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
108 14/06/2562 ดำเนินงานการจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง – อ่างทอง – ไชโย ระหว่าง กม. 26+612 – กม.66+800 ตามสัญญาจ้างเลขที่ อท.18/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561
109 14/06/2562 ดำเนินการจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง – ปากดง ระหว่าง กม. 1+176 – กม.2+230 ตามสัญญาจ้างเลขที่ อท.22/2562 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562
110 14/06/2562 ดำเนินงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิด 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) ในทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน ท่าช้าง - วิเศษชัยชาญ ระหว่าง กม. 49+736 – กม.50+751 LT. และ กม.53+800 – กม.54+185 RT. ตามสัญญาจ้างเลขที่ อท.25/2562 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562
111 14/06/2562 ดำเนินการจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิด 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) ในทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน วิเศษชัยชาญ – หน้าโคก ระหว่าง กม. 84+640 – กม.85+865 LT. ตามสัญญาจ้างเลขที่ อท.24/2562 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562
112 14/06/2562 ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 334 ตอนแยกต่างระดับอ่างทอง – บ้านรอ ระหว่าง กม. 2+010 – กม.2+675 ตามสัญญาจ้างเลขที่ อท.20/2562 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
113 23/05/2562 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
114 08/05/2562 กิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
115 11/04/2562 ประชาสัมพันธ์การปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ทางหลวงหมายเลข 32 เป็นการชั่วคราว
116 11/04/2562 เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
117 28/02/2562 จุดสกัดรถบรรทุกน้ำหนักเกิน/วัสดุร่วงหล่น/ฝุ่นละออง/ควันดำ เป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน
118 23/01/2562 โครงการปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ทางหลวงหมายเลข 334 ตอน แยกต่างระดับอ่างทอง – บ้านรอ ระหว่าง กม.2+010 – กม.2+675
119 09/12/2561 กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"
120 30/11/2561 แขวงทางหลวงอ่างทองตรวจสอบสภาพรถบรรทุก และกวดขันรถบรรทุกน้ำหนักเกิน