f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
91 26/03/2563 ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวง เติมเงินเข้าบัตร M-PASS ผ่าน KTB netbank
92 26/03/2563 ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19
93 25/03/2563 กรมทางหลวง ห่วงใยประชาชน เพราะเป็นห่วง จึงต้องห่าง แต่ รักนะ เท่าเดิม
94 25/03/2563 อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
95 16/03/2563 กรมทางหลวงดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID - 19 ตามมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสของกรม
96 15/03/2563 สงกรานต์นี้เปิดอีก4แห่งที่จอดรถบรรทุกแวะชาร์จพลังฟรี
97 11/03/2563 ประชุมเตรียมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563
98 11/03/2563 “คมนาคม” พร้อมแล้ว!!เปิดแผนสงกรานต์11วันรวด
99 06/03/2563 กรมทางหลวงเปิด 8 ปฏิบัติการต่อเนื่อง ลุยแก้ไขปัญหามลพิษ PM 2.5
100 04/03/2563 การขยายอัตราความเร็วบนถนน4 ช่องจราจรขึ้นไปสามารถใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 120 กม.ต่อชม. จากเดิมที่ให้ไม่เกิน 90 กม.ต่อชม.
101 10/03/2563 มีไข้ ไอจาม มีน้ำมูก อย่าปกปิดข้อมูล
102 25/02/2563 การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างความตกลงว่าด้วยกรรมสิทธิ์ การใช้ การบริหาร และการบำรุงรักษา สะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา
103 25/02/2563 มอเตอร์เวย์ สาย 7 พัทยา - มาบตาพุด คืบหน้าเกือบ 100 % เตรียมเปิดใช้ ก.ค. 63
104 24/02/2563 กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือนมกราคม 2563
105 20/02/2563 โครงการ กรมทางหลวงร่วมกับการประปาภูมิภาค "รวมใจต้านภัยแล้ง"