f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 25/01/2564 จริงหรือไม่ เสียชีวิตบนทางหลวงได้รับเงินช่วยเหลือ
17 22/01/2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งกรมทางหลวง ตรวจสอบรถบรรทุกทำอ้อยร่วงหล่นบนทางหลวง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางโดยเร่งด่วน
18 20/01/2564 กรมทางหลวงขยาย ทล.24 สายแยกบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ – อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จตลอดสาย เพิ่มศักยภาพคมนาคมขนส่งอีสานใต้-ด่านพรมแดนช่องเม็ก ส่งเสริมการค้าไทย-อินโดจีน
19 19/01/2564 กรมทางหลวงขยาย ทางหลวงหมายเลข 33 บ.ภาชี – บ.หินกอง ตอน 2 เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ เชื่อมภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย
20 29/12/2563 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบเครื่องดื่มและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการทั่วไทย เทศกาลปีใหม่ 2564
21 28/12/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
22 24/12/2563 กรมทางหลวง แนะนำเส้นทางเลือกจากกรุงเทพฯสู่ภูมิภาคต่างๆ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
23 23/12/2563 กรมทางหลวง อำนวยความและสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
24 09/12/2563 วิ่งฟรีอีก!! 9-14ธ.ค.นี้กับ31ธ.ค.-3ม.ค.64 ของขวัญปีใหม่
25 08/12/2563 ตรวจรับงาน จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 347
26 08/12/2563 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในช่วงวันหยุดพิเศษต่อเนื่องในเดือนธันวาคม
27 07/12/2563 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ในทางหลวงหมายเลข 368
28 04/12/2563 ประชุม เตรียมความพร้อมปรับความเร็วยานพาหนะเพิ่มกำหนดความเร็วสูงสุด จากเดิม 90 เป็น 120 กม./ชม.
29 04/12/2563 แขวงทางหลวงอ่างทองพร้อมมากๆๆรับสปีด 120
30 02/12/2563 เปิดใช้งานสัญญาณไฟจราจร ทล.309 แยกวัดไชโย