f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพลา ปั้มน้ำ 15/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพลา ปั้มน้ำ แขวงทางหลวงอ่างทอง
692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 13/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า 08/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า 08/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบมีดตัดหญ้า 08/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบมีดตัดหญ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติ 07/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติ แขวงทางหลวงอ่างทอง
697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ข้างซ่อมแอร์ 06/08/2562 448/งท/-/62/57 แขวงทางหลวงอ่างทอง
698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ 06/08/2562 448/งท/30/62/56 แขวงทางหลวงอ่างทอง
699 งานจ้างเหมาอุบัติเหตุเฉี่ยวชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงได้รับความเสียหาย ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ที่ กม.43+120 (ซ้ายทาง) 06/08/2562 448/-/62/283 แขวงทางหลวงอ่างทอง
700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเชื้อเพลิงดีเซล 05/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเชื้อเพลิงดีเซล แขวงทางหลวงอ่างทอง
701 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า 01/08/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 31/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 แขวงทางหลวงอ่างทอง
703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 31/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 19/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน แขวงทางหลวงอ่างทอง
705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 26/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 691 ถึง 705 จาก 739 รายการ