f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 13/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า 08/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า 08/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบมีดตัดหญ้า 08/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบมีดตัดหญ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติ 07/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติ แขวงทางหลวงอ่างทอง
621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ข้างซ่อมแอร์ 06/08/2562 448/งท/-/62/57 แขวงทางหลวงอ่างทอง
622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ 06/08/2562 448/งท/30/62/56 แขวงทางหลวงอ่างทอง
623 งานจ้างเหมาอุบัติเหตุเฉี่ยวชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงได้รับความเสียหาย ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ที่ กม.43+120 (ซ้ายทาง) 06/08/2562 448/-/62/283 แขวงทางหลวงอ่างทอง
624 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเชื้อเพลิงดีเซล 05/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเชื้อเพลิงดีเซล แขวงทางหลวงอ่างทอง
625 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า 01/08/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
626 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 31/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 แขวงทางหลวงอ่างทอง
627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 31/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 19/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน แขวงทางหลวงอ่างทอง
629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 26/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน แขวงทางหลวงอ่างทอง
630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 26/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากา แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 616 ถึง 630 จาก 663 รายการ