f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 25/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกระบอกไฮโดรลิค 25/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกระบอกไฮโดรลิค แขวงทางหลวงอ่างทอง
618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืออะไหล่เครื่องตัดหญ้า 25/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืออะไหล่เครื่องตัดหญ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 25/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอย 25/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอย แขวงทางหลวงอ่างทอง
621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 25/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 21/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
624 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า 21/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์ 19/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์ แขวงทางหลวงอ่างทอง
626 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอุบัติเหตุ 19/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอุบัติเหตุ แขวงทางหลวงอ่างทอง
627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า 19/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า 19/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 15/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนเรือนไมล์ไฟฟ้าพร้อมสายไมล์ 13/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนไมล์ไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 616 ถึง 630 จาก 739 รายการ