f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
586 งานจ้างเหมาอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง - ไชโย ที่ กม.66+100 (ด้านขวาทาง) 20/12/2562 448/-/63/62 แขวงทางหลวงอ่างทอง
587 งานจ้างเหมาอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 334 ตอน ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ที่ กม.2+430 20/12/2562 448/-/63/60 แขวงทางหลวงอ่างทอง
588 งานจ้างเหมาอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง - ปากดง ที่ กม.1+950 (เกาะกลาง) 20/12/2562 448/-/63/61 แขวงทางหลวงอ่างทอง
589 งานจ้างผลิตป้ายผ้าไวนิล 19/12/2562 448/-/63/58 แขวงทางหลวงอ่างทอง
590 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง 19/12/2562 448/60/63/59 แขวงทางหลวงอ่างทอง
591 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง 19/12/2562 448/60/63/59 แขวงทางหลวงอ่างทอง
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 16/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 16/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 16/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า 16/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 13/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 13/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 12/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
599 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 12/12/2562 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 12/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 586 ถึง 600 จาก 739 รายการ