f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ 05/05/2564 448/งท/30/64/42 แขวงทางหลวงอ่างทอง
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ 05/05/2564 448/งท/30/64/40 แขวงทางหลวงอ่างทอง
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ 05/05/2564 448/งท/30/64/39 แขวงทางหลวงอ่างทอง
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 03/05/2564 448/60/64/178 แขวงทางหลวงอ่างทอง
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 03/05/2564 448/60/64/180 แขวงทางหลวงอ่างทอง
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 06/05/2564 448/45/64/181 แขวงทางหลวงอ่างทอง
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 07/05/2564 448/-/64/182 แขวงทางหลวงอ่างทอง
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอาคาซื้อวัสดุสำนักงาน 27/04/2564 448/40/64/175 แขวงทางหลวงอ่างทอง
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอาคาซื้องานบ้านงานครัว 29/04/2564 448/50/64/177 แขวงทางหลวงอ่างทอง
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอาคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 29/04/2564 448/35/64/176 แขวงทางหลวงอ่างทอง
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 26/04/2564 448/-/64/174 แขวงทางหลวงอ่างทอง
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทาสีน้ำปูนสะพาน 21/04/2564 448/-/64/171 แขวงทางหลวงอ่างทอง
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงดีเซล 23/04/2564 448/35/64/172 แขวงทางหลวงอ่างทอง
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอุบัติเหตุรถยนต์ 20/04/2564 448/-/64/170 แขวงทางหลวงอ่างทอง
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 20/04/2564 448/60/64/169 แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 46 ถึง 60 จาก 739 รายการ