f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 18/02/2564 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุพรรณบุรี เดคอร์ แอนด์ ซัพพลาย แขวงทางหลวงอ่างทอง
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้องวัสดุน้ำมันหล่อลื่น 18/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้องวัสดุน้ำมันหล่อลื่น แขวงทางหลวงอ่างทอง
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้องวัสดุยานพาหนะ 18/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้องวัสดุยานพาหนะ แขวงทางหลวงอ่างทอง
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 20/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงดีเซล แขวงทางหลวงอ่างทอง
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 15/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 15/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 15/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
55 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแปลนของสำนักทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 5 ระหว่าง กม.38+214 - กม.38+614 16/12/2563 อท.40/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
56 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 9 ระหว่าง กม.43+450 - กม.43+950 24/12/2563 อท.39/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
57 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง - ไซโย ตอน 1 ระหว่าง กม.49+087 - กม.50+152 เป็นตอนๆ 25/12/2563 อท.38/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
58 จ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.37+112 - กม.41+690 (ขาออก กทม.) 16/12/2563 อท.37/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
59 งานจ้างเหมาทำการทางจักรยานทางผิวแอสฟัลต์ โดยทำการปูผิวทางด้วย Asphalt Concrete Binder Course 4 cm. Thick คู่ขนาน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3372 ตอนควบคุม 0102 ตอน สามโก้ - สีบ 25/12/2563 อท.36/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
60 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง – อ่างทอง ตอน 8 ระหว่าง กม.42+435 - กม.44+820 24/12/2563 อท.35/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 46 ถึง 60 จาก 663 รายการ