f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
กิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ลงวันที่ 08/05/2562

วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562
นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงอ่างทอง ร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ดังนี้
1. วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
2. วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
3. วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง


'