f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ประชาสัมพันธ์การปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ทางหลวงหมายเลข 32 เป็นการชั่วคราว
ลงวันที่ 11/04/2562

ด้วยเทศกาลสงกรานต์ 2562  จะมีประชาชนสัญจรในเส้นทางสายหลักจำนวนมาก  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง  และลดจุดเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสายหลัก  แขวงทางหลวงอ่างทองจึงได้ทำการปิดจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 32  ตอน นครหลวง - อ่างทอง –ไชโย  จำนวน  15 แห่ง เป็นการชั่วคราว


'