f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
ลงวันที่ 11/04/2562

วันที่ 10 เมษายน 2562  เวลา 16.00 น.

นายปฏิเวชวุฒิศักย์  สุขขี  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง  พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัด  เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 32  ตอน อ่างทอง – ไชโย ที่ กม.59+900 (ขาออก) บริเวณหน้าเทศบาลตำบลไชโย  จังหวัดอ่างทอง  เพื่อรองรับการเดินทางและอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนภายใต้หัวข้อการรณรงค์  เดินทางปลอดภัย  ครอบครัวรอท่านอยู่  พร้อมกันนี้ทางกรมทางหลวงยังขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทาง  “ขับรถช้า  เปิดไฟหน้า  คาดเข็มขัด  และในส่วนของรถจักรยานยนต์  เปิดไฟใส่หมวก”  เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง


'