f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
จุดสกัดรถบรรทุกน้ำหนักเกิน/วัสดุร่วงหล่น/ฝุ่นละออง/ควันดำ เป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน
ลงวันที่ 26/02/2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

นายปฏิเวชวุฒิศักย์  สุขขี  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง  มอบหมายให้นายสมหมาย  ศรีสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ  บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอป่าโมก , กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอป่าโมก , ขนส่งจังหวัดอ่างทอง , ตำรวจภูธรป่าโมก , ตำรวจทางหลวง , แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง และมูลนิธิอาสาสมัคร  ทำการตั้งจุดสกัดรถบรรทุกน้ำหนักเกิน  ทำให้มีเศษวัสดุร่วงหล่น  เกิดฝุ่นละออง  ควันดำ   เป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาฝุ่นละออง  PM  2.5  เกินมาตรฐาน  ซึ่งเป็นอันตรายต่อประชาชน บริเวณทางหลวงหมายเลข  33    ตอน นาคู – ป่าโมก  ที่ กม.34+800


'