f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
แขวงทางหลวงอ่างทองตรวจสอบสภาพรถบรรทุก และกวดขันรถบรรทุกน้ำหนักเกิน
ลงวันที่ 29/11/2561

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 

นายปฏิเวชวุฒิศักย์  สุขขี  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง  มอบหมายให้นายสมหมาย  ศรีสุวรรณ  รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และนายจิรธนินท์  เหมัษฐิติ หัวหน้าหมวดทางหลวงป่าโมก ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง , แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง , อำเภอป่าโมก , ตำรวจ  และทหาร  จัดชุดตรวจการออกปฏิบัติการ ทางหลวงหมายเลข 33  ตอน นาคู – ป่าโมก ที่ กม.33+550 (ด้านซ้ายทาง) เพื่อตรวจสอบสภาพรถบรรทุก และกวดขันรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด


'