f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ข่าวบิดเบือน สีทาพื้นถนนเพื่อกันลื่น ของกรมทางหลวงไม่มีประสิทธิภาพทำให้ถนนลื่น
ลงวันที่ 29/03/2564

[ข่าวบิดเบือน]

?? สีทาพื้นถนนเพื่อกันลื่น ของกรมทางหลวงไม่มีประสิทธิภาพทำให้ถนนลื่น ?

จากที่มีการแชร์ข้อมูลเรื่องของกรมทางหลวง เกี่ยวกับ

"การใช้สีแดงทาที่ผิวถนนเพื่อกันลื่น แต่กลับพบว่าสีดังกล่าวไม่ใช่ช่วยกัน?ลื่น แถมยังทำให้ลื่นมากขึ้นด้วย" นั้น

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า

"การทาพื้นถนนสีแดงที่เป็นสีพิเศษ เพื่อเพิ่มแรงเสียดทานให้กับผิวถนน ช่วยให้รถยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้น ไม่ใช่ทำให้ถนนลื่นมากขึ้น" ?

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2PAtd8a

#fakenews
#กรมทางหลวง
#ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม 


'