f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
แขวงทางหลวงอ่างทอง เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
ลงวันที่ 28/12/2563

นายณัฐพร  เนียมกลิ่น  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง  พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานภาครัฐจังหวัดอ่างทอง  ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกแลพปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564 ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง - ไชโย ที่ กม.59+900 (ขาออก) โดยมี นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานในพิธี


'