f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบเครื่องดื่มและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการทั่วไทย เทศกาลปีใหม่ 2564
ลงวันที่ 29/12/2563

นายณัฐพร เนียมกลิ่น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบเครื่องดื่มและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการทั่วไทย เทศกาลปีใหม่ 2564 บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลไชโย ในทางหลวงหมายเลข 32 ที่ กม. 59+900 (ขาออก)


'