f
แขวงทางหลวงอ่างทองจัดทำ Face Shield หรือ หน้ากากคลุมหน้าแบบพลาสติกใส ด้วยตัวเอง
ลงวันที่ 18/04/2563

นายณัฐพร เนียมกลิ่น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่จัดทำ Face Shield หรือ หน้ากากคลุมหน้าแบบพลาสติกใส ด้วยตัวเอง เพื่อส่งต่อให้กับทีมแพทย์และพยาบาลให้ได้ใช้ป้องกันในการทำหน้าที่ต่อสู้กับโควิด-19 ในเวลาที่ขาดแคลน


'