f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอุบัติเหตุ 02/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอุบัติเหตุ แขวงทางหลวงอ่างทอง
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 01/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 01/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถอดเครื่องปรับอากาศ 01/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถอดเครื่องปรับอากาศ แขวงทางหลวงอ่างทอง
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งผ้าม่าน 01/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งผ้าม่าน แขวงทางหลวงอ่างทอง
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 01/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 01/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 18/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
114 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง-ไชโย ตอน 2 ระหว่าง กม.55+850 - กม.55+975 02/02/2564 อท.56/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตีเส้นจราจร 25/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตีเส้นจราจร แขวงทางหลวงอ่างทอง
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ 23/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ แขวงทางหลวงอ่างทอง
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ 23/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ แขวงทางหลวงอ่างทอง
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 22/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน แขวงทางหลวงอ่างทอง
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 22/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอ แขวงทางหลวงอ่างทอง
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 22/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 106 ถึง 120 จาก 739 รายการ