f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า 08/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 07/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 04/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 03/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออากาศยานไร้คนขับ(Drone) 07/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออากาศยานไร้คนขับ(Drone) แขวงทางหลวงอ่างทอง
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาตัดหญ้า 03/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาตัดหญ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 02/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร 30/11/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร แขวงทางหลวงอ่างทอง
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 30/11/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
115 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 9.00 M.ในทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0302 ตอน วิเศษชัยชาญ – หน้าโคก ตอน 1 ระหว่าง กม.78+680 – กม.81+215 RT. 15/12/2563 สัญญา/ข้อตกลง แขวงทางหลวงอ่างทอง
116 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 9.00 M. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทล.309 ตอนควบคุม 0202 ตอน แยกที่ดิน – ไชโย ตอน 2 ระหว่าง กม.58+453 – กม.65+130 LT. (เป็นแห่ง ๆ) 15/12/2563 สัญญา/ข้อตกลง แขวงทางหลวงอ่างทอง
117 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 9.00 M. ในทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0302 ตอน วิเศษชัยชาญ – หน้าโคก ตอน 2 ระหว่างกม.74+730 -กม.75+045 , กม.81+513-กม.82+493 (LT. , RT. เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/12/2563 สัญญา/ข้อตกลง แขวงทางหลวงอ่างทอง
118 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 9.00 M. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทล.309 ตอนควบคุม 0202 ตอน แยกที่ดิน - ไชโย ตอน 3 ระหว่าง กม.68+900 - กม.71+420 และกม.72+743 - กม.73+933 LT. 15/12/2563 อท.25/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาอุบัติเหตุ 24/11/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาอุบัติเหตุ แขวงทางหลวงอ่างทอง
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 23/11/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 106 ถึง 120 จาก 663 รายการ