f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาอุบัติเหตุรถยนต์ 06/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาอุบัติเหตุรถยนต์ แขวงทางหลวงอ่างทอง
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 06/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 25/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตป้าายไวนิล 23/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายผ้าไวนิล แขวงทางหลวงอ่างทอง
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อก่อสร้าง 23/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 23/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงดีเซล 23/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงดีเซล แขวงทางหลวงอ่างทอง
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 18/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน แขวงทางหลวงอ่างทอง
101 งานจ้างเหมา ทำการงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ตามมาตรฐานแบบแปลน สำนักงานภูมิทัศน์สถาปัตยกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ – แยกที่ดิน – ไชโย ระหว่าง กม.48+200 – กม.53+900 (เป็นตอน ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/01/2564 อท.55/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร 09/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร แขวงทางหลวงอ่างทอง
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า 09/12/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 91 ถึง 105 จาก 663 รายการ