f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาซ่อมศาลาที่พักผู้โดยสาร 19/03/2564 448/-/64/140 แขวงทางหลวงอ่างทอง
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 12/03/2564 448/60/64/134 แขวงทางหลวงอ่างทอง
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร 12/03/2564 448/70/64/133 แขวงทางหลวงอ่างทอง
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า 09/03/2564 448/-/64/132 แขวงทางหลวงอ่างทอง
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/03/2564 448/60/64/131 แขวงทางหลวงอ่างทอง
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/03/2564 448/60/64/130 แขวงทางหลวงอ่างทอง
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 08/03/2564 448/45/64/129 แขวงทางหลวงอ่างทอง
98 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3372 ตอนควบคุม 0102 ตอน สามโก้ – สีบัวทอง ตอน 3 ระหว่าง กม.27+000 – กม.32+495 RT. ปริมาณงาน 158 ต้น 19/04/2564 สัญญา/ข้อตกลง แขวงทางหลวงอ่างทอง
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งบอร์ด 01/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งบอร์ด แขวงทางหลวงอ่างทอง
100 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0208 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 4 ระหว่าง กม.62+475 - กม.62+775 09/02/2564 อท.58/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
101 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 10 ระหว่าง กม.46+275 - กม.46+450 04/02/2564 อท.57/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 03/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอุบัติเหตุ 03/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอุบัติเหตุ แขวงทางหลวงอ่างทอง
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 03/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอุบัติเหตุ 03/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอุบัติเหตุ แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 91 ถึง 105 จาก 739 รายการ