f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแปลงไฟฟ้า 28/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแปลงไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 29/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงดีเซล 22/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงดีเซล แขวงทางหลวงอ่างทอง
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 22/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 18/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 15/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 11/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 13/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 14/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 13/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 11/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 07/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ 05/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ แขวงทางหลวงอ่างทอง
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 04/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน แขวงทางหลวงอ่างทอง
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาอุบัติเหตุรถยนต์ 06/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาอุบัติเหตุรถยนต์ แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 76 ถึง 90 จาก 663 รายการ