f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชือเพลิง 22/03/2564 448/35/64/142 แขวงทางหลวงอ่างทอง
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 23/03/2564 448/45/64/143 แขวงทางหลวงอ่างทอง
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 23/03/2564 448/60/64/144 แขวงทางหลวงอ่างทอง
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาจ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้าย 23/03/2564 448/-/64/145 แขวงทางหลวงอ่างทอง
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 23/03/2564 448/60/64/146 แขวงทางหลวงอ่างทอง
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า 23/03/2564 448/-/64/147 แขวงทางหลวงอ่างทอง
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 24/03/2564 448/60/64/148 แขวงทางหลวงอ่างทอง
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องจักร(ใบมีดตัดหญ้า) 24/03/2564 448/30/64/149 แขวงทางหลวงอ่างทอง
84 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม0201,0202 ตอน นครหลวง-อ่างทอง-ไชโย ระหว่าง กม.40+802-กม.53+732 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง 09/04/2564 สัญญา/ข้อตกลง แขวงทางหลวงอ่างทอง
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 15/03/2564 448/60/64/135 แขวงทางหลวงอ่างทอง
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 15/03/2564 448/45/64/136 แขวงทางหลวงอ่างทอง
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงดีเซล 16/03/2564 448/35/64/137 แขวงทางหลวงอ่างทอง
88 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 9.00 M. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงในทางหลวงหมายเลข 3372 ตอนควบคุม 0102 ตอน สามโก้ – สีบัวทอง ตอน 4 ระหว่าง กม.32+530 – กม.38+025 RT. 09/04/2564 สัญญา/ข้อตกลง แขวงทางหลวงอ่างทอง
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 17/03/2564 448/35/64/138 แขวงทางหลวงอ่างทอง
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมยานพาหนะ 18/03/2564 448/งท/-/64/36 แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 76 ถึง 90 จาก 739 รายการ