f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 19/04/2564 448/45/64/167 แขวงทางหลวงอ่างทอง
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดผิวกำแพงกันอันตราย 19/04/2564 448/-/64/166 แขวงทางหลวงอ่างทอง
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 19/04/2564 448/40/64/165 แขวงทางหลวงอ่างทอง
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาอุบัติเหตุรถยนต์ 19/04/2564 448/-/64/164 แขวงทางหลวงอ่างทอง
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/04/2564 448/60/64/163 แขวงทางหลวงอ่างทอง
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/04/2564 448/60/64/162 แขวงทางหลวงอ่างทอง
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/04/2564 448/60/64/160 แขวงทางหลวงอ่างทอง
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 05/04/2564 448/35/64/157 แขวงทางหลวงอ่างทอง
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 05/04/2564 448/60/64/156 แขวงทางหลวงอ่างทอง
70 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 01/04/2564 448/35/64/154 แขวงทางหลวงอ่างทอง
71 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสรา้ง 30/03/2564 448/90/64/150 แขวงทางหลวงอ่างทอง
72 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 30/03/2564 448/60/64/150 แขวงทางหลวงอ่างทอง
73 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 30/03/2564 448/60/64/151 แขวงทางหลวงอ่างทอง
74 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 30/03/2564 448/60/64/152 แขวงทางหลวงอ่างทอง
75 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 31/03/2564 48/35/64/153 แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 61 ถึง 75 จาก 739 รายการ