f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 6 ระหว่าง กม.39+675 - กม.40+185 21/12/2563 อท.33/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
62 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.27+000 - กม.30+000 24/12/2563 อท.45/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
63 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 1 ระหว่างกม.51+550 - กม.52+700 21/12/2563 อท.32/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
64 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 5 ระหว่างกม.65+040 - กม.66+800 21/12/2563 อท.31/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 05/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า 02/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 03/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 04/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
69 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง – ไชโย ตอน 3 ระหว่าง กม.57+065 - กม.57+968 21/12/2563 อท.30/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
70 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 3 ระหว่าง กม.32+400 -กม.32+700 23/12/2563 อท.44/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 25/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน แขวงทางหลวงอ่างทอง
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 25/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน แขวงทางหลวงอ่างทอง
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 26/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 27/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตและติดตั้งป้าย แขวงทางหลวงอ่างทอง
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตและติดตั้งป้าย 27/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตและติดตั้งป้าย แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 61 ถึง 75 จาก 663 รายการ