f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 28/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 26/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน แขวงทางหลวงอ่างทอง
678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 26/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
679 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดินผสมเสริมปลูกต้นไม้ 22/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดินผสมเสริมปลูกต้นไม้ แขวงทางหลวงอ่างทอง
681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 22/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 แขวงทางหลวงอ่างทอง
682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา๗้างซ่อมระบบเบรคและสัญญาณไฟ 20/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา๗้างซ่อมระบบเบรคและสัญญาณไฟ แขวงทางหลวงอ่างทอง
683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล 20/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล แขวงทางหลวงอ่างทอง
684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 19/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 19/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน แขวงทางหลวงอ่างทอง
686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 16/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 แขวงทางหลวงอ่างทอง
687 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 16/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
688 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 15/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 แขวงทางหลวงอ่างทอง
689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร 15/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร แขวงทางหลวงอ่างทอง
690 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถยนต์ 15/08/2562 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถยนต์ แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 676 ถึง 690 จาก 739 รายการ