f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 26/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน แขวงทางหลวงอ่างทอง
662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 26/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากา แขวงทางหลวงอ่างทอง
663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 26/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แขวงทางหลวงอ่างทอง
664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 26/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แขวงทางหลวงอ่างทอง
665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อTV 26/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อTV แขวงทางหลวงอ่างทอง
666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายรูป 26/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายรูป แขวงทางหลวงอ่างทอง
667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ 24/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ แขวงทางหลวงอ่างทอง
668 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 24/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 แขวงทางหลวงอ่างทอง
669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 24/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 แขวงทางหลวงอ่างทอง
670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอย 23/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ แขวงทางหลวงอ่างทอง
671 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า 23/07/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอย Hotmix 22/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอย Hotmix แขวงทางหลวงอ่างทอง
673 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 22/07/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แขวงทางหลวงอ่างทอง
674 ประกาศซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ 22/07/2562 ประกาศซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ แขวงทางหลวงอ่างทอง
675 ประกาศซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ90,000 บาท 19/07/2562 ประกาศซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ90,000 บาท แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 661 ถึง 675 จาก 695 รายการ