f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
646 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถยนต์ 15/08/2562 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถยนต์ แขวงทางหลวงอ่างทอง
647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพลา ปั้มน้ำ 15/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพลา ปั้มน้ำ แขวงทางหลวงอ่างทอง
648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 13/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า 08/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า 08/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบมีดตัดหญ้า 08/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบมีดตัดหญ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติ 07/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติ แขวงทางหลวงอ่างทอง
653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ข้างซ่อมแอร์ 06/08/2562 448/งท/-/62/57 แขวงทางหลวงอ่างทอง
654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ 06/08/2562 448/งท/30/62/56 แขวงทางหลวงอ่างทอง
655 งานจ้างเหมาอุบัติเหตุเฉี่ยวชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงได้รับความเสียหาย ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ที่ กม.43+120 (ซ้ายทาง) 06/08/2562 448/-/62/283 แขวงทางหลวงอ่างทอง
656 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเชื้อเพลิงดีเซล 05/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเชื้อเพลิงดีเซล แขวงทางหลวงอ่างทอง
657 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า 01/08/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 31/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 แขวงทางหลวงอ่างทอง
659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 31/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 19/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 646 ถึง 660 จาก 695 รายการ