f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 12/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 12/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 แขวงทางหลวงอ่างทอง
633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า 12/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 14/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 แขวงทางหลวงอ่างทอง
635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 07/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า 07/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ 06/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ แขวงทางหลวงอ่างทอง
638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า 06/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช็คระบบเครื่องยนต์ 06/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช็คระบบเครื่องยนต์ แขวงทางหลวงอ่างทอง
640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 06/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 แขวงทางหลวงอ่างทอง
641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 05/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 05/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
643 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 30/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 30/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ 30/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 631 ถึง 645 จาก 739 รายการ