f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อHotmix 12/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อHotmix แขวงทางหลวงอ่างทอง
602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า 11/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า 11/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 11/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 แขวงทางหลวงอ่างทอง
605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 11/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ 09/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ แขวงทางหลวงอ่างทอง
607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 09/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 แขวงทางหลวงอ่างทอง
608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 09/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 09/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 แขวงทางหลวงอ่างทอง
610 งานซื้อเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 06/12/2562 448/35/63/40 แขวงทางหลวงอ่างทอง
611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบมีดตัดหญ้า 26/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบมีดตัดหญ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 26/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ 26/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ แขวงทางหลวงอ่างทอง
614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร 26/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร แขวงทางหลวงอ่างทอง
615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 25/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 601 ถึง 615 จาก 739 รายการ