f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 26/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน แขวงทางหลวงอ่างทอง
602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 26/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดินผสมเสริมปลูกต้นไม้ 22/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดินผสมเสริมปลูกต้นไม้ แขวงทางหลวงอ่างทอง
605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 22/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 แขวงทางหลวงอ่างทอง
606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา๗้างซ่อมระบบเบรคและสัญญาณไฟ 20/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา๗้างซ่อมระบบเบรคและสัญญาณไฟ แขวงทางหลวงอ่างทอง
607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล 20/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล แขวงทางหลวงอ่างทอง
608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 19/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 19/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน แขวงทางหลวงอ่างทอง
610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 16/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 แขวงทางหลวงอ่างทอง
611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 16/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 15/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 แขวงทางหลวงอ่างทอง
613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร 15/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร แขวงทางหลวงอ่างทอง
614 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถยนต์ 15/08/2562 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถยนต์ แขวงทางหลวงอ่างทอง
615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพลา ปั้มน้ำ 15/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเพลา ปั้มน้ำ แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 601 ถึง 615 จาก 663 รายการ