f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 01/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 01/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถอดเครื่องปรับอากาศ 01/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถอดเครื่องปรับอากาศ แขวงทางหลวงอ่างทอง
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งผ้าม่าน 01/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งผ้าม่าน แขวงทางหลวงอ่างทอง
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 01/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 01/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 18/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
38 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง-ไชโย ตอน 2 ระหว่าง กม.55+850 - กม.55+975 02/02/2564 อท.56/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตีเส้นจราจร 25/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตีเส้นจราจร แขวงทางหลวงอ่างทอง
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ 23/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ แขวงทางหลวงอ่างทอง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ 23/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ แขวงทางหลวงอ่างทอง
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 22/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน แขวงทางหลวงอ่างทอง
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 22/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอ แขวงทางหลวงอ่างทอง
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 22/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 22/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอ แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 31 ถึง 45 จาก 663 รายการ