f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 19/05/2564 448/40/64/194 แขวงทางหลวงอ่างทอง
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19/05/2564 448/60/64/193 แขวงทางหลวงอ่างทอง
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19/05/2564 448/60/64/193 แขวงทางหลวงอ่างทอง
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการตีเส้นและเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง-อ่างทอง-ไชโย 17/05/2564 448/-/64/191 แขวงทางหลวงอ่างทอง
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 3372 ตอน นาคู-สามโก้ 17/05/2564 448/-/64/190 แขวงทางหลวงอ่างทอง
36 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมลูกกลิ้งสายพาน 13/05/2564 448/งท/30/64/48 แขวงทางหลวงอ่างทอง
37 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ 11/05/2564 448/งท/30/64/47 แขวงทางหลวงอ่างทอง
38 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 13/05/2564 448/60/64/187 แขวงทางหลวงอ่างทอง
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 13/05/2564 448/60/64/186 แขวงทางหลวงอ่างทอง
40 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 13/05/2564 448/60/64/185 แขวงทางหลวงอ่างทอง
41 จ้างเหมาทาสีน้ำมัน ราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง-อ่างทอง 11/05/2564 448/60/64/184 แขวงทางหลวงอ่างทอง
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16/06/2564 448/60/64/183 แขวงทางหลวงอ่างทอง
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 02/06/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม แขวงทางหลวงอ่างทอง
44 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฉุกเฉิน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3501 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง-บางหลวงโดด ระหว่าง กม.8+500-กม.9+897 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/06/2564 อท/EB/49/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ 05/05/2564 448/งท/30/64/43 แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 31 ถึง 45 จาก 739 รายการ