f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาซ่อมศาลาที่พักผู้โดยสาร 19/03/2564 448/-/64/140 แขวงทางหลวงอ่างทอง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 12/03/2564 448/60/64/134 แขวงทางหลวงอ่างทอง
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร 12/03/2564 448/70/64/133 แขวงทางหลวงอ่างทอง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า 09/03/2564 448/-/64/132 แขวงทางหลวงอ่างทอง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/03/2564 448/60/64/131 แขวงทางหลวงอ่างทอง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/03/2564 448/60/64/130 แขวงทางหลวงอ่างทอง
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 08/03/2564 448/45/64/129 แขวงทางหลวงอ่างทอง
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งบอร์ด 01/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งบอร์ด แขวงทางหลวงอ่างทอง
24 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0208 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 4 ระหว่าง กม.62+475 - กม.62+775 09/02/2564 อท.58/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
25 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 10 ระหว่าง กม.46+275 - กม.46+450 04/02/2564 อท.57/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 03/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า แขวงทางหลวงอ่างทอง
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอุบัติเหตุ 03/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอุบัติเหตุ แขวงทางหลวงอ่างทอง
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 03/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอุบัติเหตุ 03/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอุบัติเหตุ แขวงทางหลวงอ่างทอง
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอุบัติเหตุ 02/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอุบัติเหตุ แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 16 ถึง 30 จาก 663 รายการ