f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 25/05/2564 448/60/64/201 แขวงทางหลวงอ่างทอง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการตัดหญ้า 24/05/2564 448/-/64/200 แขวงทางหลวงอ่างทอง
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10/06/2564 448/60/64/221 แขวงทางหลวงอ่างทอง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถยนต์ 10/05/2564 448/งท/30/64/50 แขวงทางหลวงอ่างทอง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ 10/06/2564 448/งท/30/64/49 แขวงทางหลวงอ่างทอง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกระบอกไฮดรอลิคบังคับเลี้ยว 10/06/2564 448/งท/-/64/52 แขวงทางหลวงอ่างทอง
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตไวนิล ประชาสัมพันธ์ ปิดจุดกลับรถชั่วคราว 10/06/2564 448/-/64/219 แขวงทางหลวงอ่างทอง
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10/06/2564 448/60/64/218 แขวงทางหลวงอ่างทอง
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/06/2564 448/60/64/217 แขวงทางหลวงอ่างทอง
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอลล์ 09/06/2564 448/35/64/215 แขวงทางหลวงอ่างทอง
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 07/06/2564 448/60/64/212 แขวงทางหลวงอ่างทอง
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 21/05/2564 448/45/64/198 แขวงทางหลวงอ่างทอง
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/05/2564 448/60/64/197 แขวงทางหลวงอ่างทอง
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงดีเซล B7 21/05/2564 448/35/64/196 แขวงทางหลวงอ่างทอง
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 20/05/2564 448/60/64/195 แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 16 ถึง 30 จาก 739 รายการ