f
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ต้านภัยโควิด 19 ณ.ฟาร์มตัวอย่างสีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
ลงวันที่ 04/05/2563
นายกำธร ศรีพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 12(สุพรรณบุรี) พร้อมด้วย นายณัฐพร เนียมกลิ่น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง นายเอนก จันทร์สมบัติ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายปฏิบัติการ นางดวงสมร จำปาเงิน รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิศวกรรม บุคลากรและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอ่างทอง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ต้านภัยโควิด 19 ณ.ฟาร์มตัวอย่างสีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี
โดยแขวงทางหลวงอ่างทองได้ให้การสนับสนุนเครื่องจักรในโครงการฟาร์มตัวอย่างสีบัวทอง โดยได้นำรถ Backhole สำหรับขุดบ่อ จำนวน 3 คัน พร้อมกับรถบรรทุกเทท้าย จำนวน 2 คัน เข้าร่วมการดำเนินงานในครั้งนี้

'